For Croatian participants

UPUTE ZA UPLATU KOTIZACIJE

Iznos kotizacije do 20. svibnja 2016. – 125 eura  (75 eura za članove Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske)

Iznos kotizacije nakon 20. svibnja 2016. – 200 eura

Jedini način uplate kotizacije je uplata na račun.

Iznos kotizacije u kunama se obračunava na temelju srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Podaci o primatelju uplate:

Naziv: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Adresa : Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
OIB: 90633715804

Podaci o bankovnom računu primatelja uplate

Naziv: Zagrebačka banka dd
Adresa: Savska 60, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR1823600001101311177
Poziv na broj: 2-180-2162

Prilikom uplate, važno je navesti sljedeće:

  1. Ime i prezime uplatitelja
  2. Za konferenciju Art & Politics
  3. Poziv na broj (2-180-2162)

Sudionici konferencije su dužni pokriti sve troškove uplate. Ukoliko uplaćeni iznos ne bude cjelovit, uplatitelju će se poslati dodatni račun za pokrivanje duga.

Kopiju uplatnice poslati na: art-politics@ffzg.hr

Ukoliko Vam je potrebna potvrda uplate, poslat ćemo Vam je elektronski.